หนัาหลัก ANC »

 

       
แบบประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3p
เอเชีย-3พลัสไม่เก็บEXCESS
ทุน 100,000฿
หมดเขต 31/12/2556
เบี้ยเต็ม 7,501 ฿  
 
7,152 ฿(5)
แบบประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3p
LMG SuperSaveMagnum
ซ่อมห้าง 1แสน
หมดเขต 31/12/2555
เบี้ยเต็ม 7,988 ฿  
 
ห้าง ค่าใช้จ่ายร่วม
Road Side Service
7,616 ฿(5)
แบบประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3p
AZCPเก๋ง 3Plus
Gold 1 แสน
หมดเขต 31/12/2557
เบี้ยเต็ม 7,000 ฿  
 
ค่าใช้จ่ายร่วม
Road Side Service
6,674 ฿(5)
 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

วิริยะ3+
ทุน100,000฿

(8545)
300,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 6 200,000 100,000 0
(7,200.00฿)
6,865
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

AZCPเก๋ง 3Plus
Silver 1 แสน

(4436)
500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 7 300,000 100,000 0
(6,000.56฿)
5,721
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

AZCPเก๋ง 3Plus
Silver 1 แสน ไม่มีDD

(7416)
500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 7 300,000 100,000 0
(6,500.25฿)
6,198
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

AZCPเก๋ง 3Plus
Gold 1 แสน

(5521)
1,000,000 10,000,000 2,000,000 100,000 100,000 7 300,000 100,000 0
(6,999.94฿)
6,674
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

AZCPเก๋ง 3Plus
Silver 2 แสน ไม่มีDD

(2422)
500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 7 300,000 200,000 0
(7,300.61฿)
6,961
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

AZCPเก๋ง 3Plus
Gold 1 แสนไม่มีDD

(3863)
1,000,000 10,000,000 2,000,000 100,000 100,000 7 300,000 100,000 0
(7,500.70฿)
7,152
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

AZCPเก๋ง 3Plus
Silver 2 แสน

(2622)
500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 7 300,000 200,000 0
(6,800.92฿)
6,484
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

AZCPเก๋ง 3Plus
Gold 2 แสน

(2779)
1,000,000 10,000,000 2,000,000 100,000 100,000 7 300,000 200,000 0
(7,800.30฿)
7,437
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

LMG SuperSaveMagnum
ซ่อมห้าง 1แสนไม่มีคชจร่วม

(4237)
1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000 100,000 7 300,000 100,000 0
(8,887.42฿)
8,474
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

LMG SuperSaveMagnum
ซ่อมห้าง 1แสน

(4419)
1,000,000 10,000,000 2,500,000 100,000 100,000 7 300,000 100,000 0
(7,987.55฿)
7,616
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

LMG 3 PlusWaive + Flood
ทุน 200,000฿ไม่มีคชจ.ร่วม

(2867)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 7 300,000 200,000 0
(9,500.53฿)
9,058
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

LMG 3 Plus Waive + Flood
ทุน 300,000฿ไม่มีคชจ.ร่วม

(2787)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 7 300,000 300,000 0
(10,551.27฿)
10,060
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

เทเวศ 3+ สุดประหยัด
ทุน 1 แสน

(2304)
1,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 5 300,000 100,000 0
(6,199.58฿)
5,911
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

เทเวศ 3++ สุดประหยัด
ทุน 1 แสน ไม่มีDD

(2498)
1,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 5 300,000 100,000 0
(6,899.36฿)
6,578
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

เอเชีย-3พลัสต้นแบบ
ทุน 100,000฿

(3675)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 4 300,000 100,000 0
(6,801.99฿)
6,485
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

เอเชีย-3พลัสไม่เก็บEXCESS
ทุน 100,000฿

(4403)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 4 300,000 100,000 0
(7,500.70฿)
7,152
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

เจ้าพระยาโอเคไม่มีdd
ทุน 100,000฿

(4649)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 5 200,000 100,000 0
(6,600.83฿)
6,294
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

เมืองไทย 5 พลัส แผน1
ทุน 100,000฿

(4752)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 5 200,000 100,000 0
(6,799.85฿)
6,483
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

SCBเก๋ง-กระบะ3+คุ้มค่าอุ่นใจ
รถเอเชีย1แสน ไม่มีDD

(3116)
1,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 5 200,000 100,000 0
(6,999.94฿)
6,674
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
Package คุ้มครองคู่กรณี คุ้มครองคนในรถ คุ้มครองตัวรถ ชำระ
ชีวิต ชีวิต/ครั้ง ทรัพย์สิน PA ค่ารักษา คน ประกันตัว เสียหายรถ รถสูญหาย

KSK SUPERSAVE
ทุน1แสนไม่มีคชจ.ร่วม

(3299)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 100,000 7 200,000 100,000 0
(6,200.65฿)
5,912
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5

KSK SUPERSAVE
ทุน1.5แสน ไม่มีคชจ.ร่วม

(2709)
500,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 5 200,000 150,000 0
(6,700.34฿)
6,388
เรียกดูข้อมูลประกันเพิ่มเติม

5


แคมเปญประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์3+
ประกันภัยรถยนต์2+
ประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พรบ.)
เช็คเบี้ย Online กับ ANC เช็คเบี้ย Online กับ ANC
 *
 *
 *
 *
* หมดประกัน
 *
 / เช็คเบี้ยแบบละเอียด
รายชื่ออู่ประกันภัยรถยนต์
?.. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
แสดงทั้งหมด...
การสอบบัตรนายหน้า
 Share on Facebook
จัดอันดับบริษัทประกันภัย
1 วิริยะประกันภัย
2 สินมั่นคงประกันภัย
3 แอลเอ็มจีประกันภัย
4 ประกันคุ้มภัย
5 กรุงเทพประกันภัย
7 มิตรแท้ประกันภัย
9 เมืองไทยประกันภัย
10 ศรีเมืองประกันภัย
11 ประกันภัยไทยวิวัฒน์
12 อาคเนย์ประกันภัย
15 เอเชียประกันภัย
22 เอ็มเอสไอจีประกันภัย
23 อลิอันซ์ ซีพีประกันภัย
24 เทเวศประกันภัย
25 แอกซ่าประกันภัย
26 กมลประกันภัย
28 เจ้าพระยาประกันภัย
32 เคเอสเคประกันภัย

 

ข้อมูลข่าวสาร   ข่าวสาร ประกันวินาศภัย , นานาสาระ ประกันวินาศภัย , กิจกรรม ANC

Support Internet Explorer 7.0 or higher, Mozilla Firefox, Google Chrome

ประกันภัยรถยนต์ / โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ / ประกันภัยรถยนต์ เบี้ยถูก / ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

© ANC BROKERAGE All Rights Reserved. 2010